Logg inn på Mitt nettsted

Meldinger

Mitt nettsted er Forskningsrådets kanal for de som arbeider med søknader, vurderer søknader, for å finne svarbrev, kontrakt, rapporter, prosjektinfo, søknad om prosjektendring samt skifte av rolle.

Problemer med innlogging? Kontakt esoknadATforskningsradet.no for hjelp.

For deg som arbeider med en søknad:

 
Forskningsrådets Mitt nettsted benyttes også av Regionale Forskningsfond, SkatteFUNN, Finansmarkedsfondet, CEPI, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og PILOT-E.
Regionale Forskningsfond Skattefunn Finansmarkedsfondet CEPI RESEARCH FUNDING FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
PILOT-E